تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد دانشجویان

7 بهمن ماه لغایت 10 بهمن ماه96

شروع کلاس ها

14 بهمن ماه96

حذف و اضافه

21 بهمن ماه لغایت 24 بهمن ماه96

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

9 خردادماه 97

حذف تک درس

تا اول خرداد ماه 97

پایان کلاس ها

12 خرداد ماه 97

امتحانات پایان نیمسال

16 خرداد ماه لغایت 31 خرداد ماه97

واحد آموزش